ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจครูหนูลพรี
สุภาพร  พรหมอ่อน
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมTongue Out

qrcode.png
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
27-28 มีนาคม 2557 :: ครูติดธุระอบรม ขอให้นักเรียนที่จะส่งการบ้านกับครู ไปส่งได้ในวันที่ 31 มีนาคม 2557

 14 พฤษภาคม 2557 :: วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2557 ขอให้นักเรียนทุกคน แต่งกาย และตัดผมให้เรียบร้อย

สถิติเยี่ยมชม

24700

สืบค้นข้อมูล