ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจครูกาญจนา
กาญจนา  เสนเอี่ยม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
โทร 083 694 8322
qrcode.png
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
27-28 มีนาคม 2557 ครูติดอบรม นักเรียนส่งการบ้านได้ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557

สถิติเยี่ยมชม

19932

สืบค้นข้อมูล