ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจครูศุภลักษณ์
ครูศุภลักษณ์  ขุนสังวาลย์
ครูเคมี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

e-mail : nnns20@hotmail.com
*** Smile ***

QRcode_Supaluk.png
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
17 มี.ค. - 7 พ.ค. 57 : นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.4 ปีการศึกษา 2557 เรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน


5 - 8 พ.ค. 57 : นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.5/10 เข้าค่ายโครงงานคณิตศาสตร์


สถิติเยี่ยมชม

15567

สืบค้นข้อมูล

เว็บไซต์น่าสนใจ