ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจครูสุภัทรา
ครูสุภัทรา  บุญญสิทธิ์
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

krusu QR.png
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
วันที่29-30 มีนาคม 2557 :: สอบเข้านักเรียนชั้น ม. 1และม. 4
วันที่ 9-10 เมษายน  2557 :: มอบตัวนักเรียนใหม่ ม. 1 และม.4

สถิติเยี่ยมชม

21865

สืบค้นข้อมูล