ข่าวสารประชาสัมพันธ์
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทส่งประดิษฐ์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ 2เนื่องในงานศิปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่ 66

สถิติเยี่ยมชม

8025