ประวัติครูผู้สอน

Embarassedชื่อ นางสาวกาญจนา  เกิดเอี่ยม
อาหารที่ชอบ  ข้าวผัดปู
สถานที่ท่องเที่ยวที่ชอบ  ทะเล จ.กระบี่
YellYellYellYell