ประวัติครูผู้สอน

ชื่อ สกุล : ชลธิชา  เชิดตระกูล
ชื่อเล่น : ชลลี่
สีที่ชอบ : เขียวเวอริเดียน (น้ำทะเล)