ประวัติครูผู้สอน

ชื่อ คนึง  ไวยโอรส
ชื่อเล่น  นึง
สีที่ชอบ  สีชมพู
เกิดวันที่  19  พฤศจิกายน  2501
อยู่บ้านเลขที่  103  หมู่ 6 ต. มดแดง อ.ศรีประจันต์