เกณฑ์การประเมินผล

คะแนน เกรด
80 -100 4
75-79 3.5
70-74 3
65-69 2.5
60-64 2
55-59 1.5
50-54 1
0-49 0

 

KissKiss ขอให้ทุกคนทำคะแนนดีๆ จะได้เกรด 4 ทุกคนนะคะ KissKiss