แบบฝึกหัด

ดาวน์โลดแบบฝึกหัดได้ที่นี้
- แบบฝึกหัดที่ 1
- แบบฝึกหัดที่ 2 English for Science
- แบบฝึกหัดที่ 3