เกณฑ์การประเมินผล

คะแนน เกรด อารมณ์ครู
80 - 100 4 Laughing
75 - 79 3.5 Smile
70 - 74 3 Cool
65 - 69 2.5 Surprised
60 - 64 2 Foot in Mouth
55 - 59 1.5 Undecided
50 - 54 1 Frown
0 - 49 0 Cry