เพลงอีแซว (สงวนหญิง)

เพลงอีแซว “สงวนหญิงร่วมรักษาเพลงพื้นบ้าน”

เนื้อร้องโดย  ครูวราวรรณ  จันชัง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสงวนหญิง

 

                เอ่อ... ฮึ เออ เฮ่อ เอิง เออ....เอ่อ..เอิ๋ง..เออ เฮ่อ เอย....

                                ก่อนจะเล่นให้ดู/ต้องไหว้ครูเสียก่อน  เอ่อ เฮ่อ เอ๋ย...ไหว้ครูเสียก่อน

                ไหว้ครูเพลงครูกลอน/สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

                ไหว้ครูพักลักจำ/แนวลำนำพื้นบ้าน

                ไหว้ครูบาอาจารย์/ ก้มกราบกรานยอบกาย

                ไหว้ครูเสร็จสรรพ/ มาขยับขับขาน

                ทุกสร้อยเสียงกลอนกานท์/ให้งดงามลื่นไหล

                ลูกเพิ่งฝึกขับขาน/ไม่เชี่ยวชาญช่ำชอง

                ทั้งท่ารำคำร้อง/ ยังไม่สวยสมใจ

                จะขอฝึกขอหัด/ให้เจนจัดแคล่วคล่อง  เอ่อ เฮ่อ เอ๋ย...ว่าแล้วแคล่วคล่อง

                จะเอาหัวใจร้อง/ใส่ทำนองด้วยกาย  เอ่อ เฮ่อ เอ๋ย...ว่าแล้วด้วยกาย

                                กล่าวถึงเพลงอีแซว/ที่เจื้อยแจ้วนานเนา เอ่อ เฮ่อ เอ๋ย...ว่าแล้วนานเนา

                เพลงสุพรรณบ้านเรา/ไม่เคยเลือนสูญหาย

                แม่ขวัญจิตศรีประจันต์/ผู้เชี่ยวชาญบรรเลง

                เป็นต้นแบบแม่เพลง/คอยส่งเสริมด้วยใจ

                ประมาณร้อยกว่าปี/ตามที่มีหลักฐาน

                สมัยครูบัวผัน/และอาจารย์ไสว

                ว่าเพลงทรงคุณค่า/ควรรักษาสืบสาน  เอ่อ เฮ่อ เอ๋ย...ว่าแล้วสืบสาน

                ในฐานะลูกสุพรรณ/ต้องร้องรำสืบไป เอ่อ เฮ่อ เอ๋ย...ว่าแล้วสืบไป

                                เราลูกสงวนหญิง/ยิ่งต้องควรตระหนัก เอ่อ เฮ่อ เอ๋ย...ว่าควรตระหนัก

                พร้อมใจอนุรักษ์/อย่าให้สูญสลาย

                สงวนหญิงคู่สุพรรณ/มิ่งขวัญแผ่นดินทอง

                อย่าให้ใครเขามอง/ต้องมุ่งมั่นจุดหมาย

                เราจะร่วมสืบสาน/เพลงคู่บ้านสุพรรณ

                ตราบนานเท่านาน/คู่บ้านเราสืบไป

                เวลาคล้อยมาถึง/  เราจึงต้องลาก่อน เอ่อ เฮ่อ เอ๋ย...ว่าแล้วลาก่อน

                สุขสันต์สโมสร/สวัสดีมีชัย เอ่อ เฮ่อ เอ๋ย...ว่าแล้วมีชัย