ชุดจองถนน

วีดิโอคลิปการแสดงโขน ตอน จองถนน
โดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=Tnx6CDN4ciE