ชุดนางลอย

วีดิโอคลิปการแสดงโขน ชุดนางลอย
โดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=1wG-LaFy6VU