ขั้นตอนการใช้เครื่องสแกนบัตรนักเรียน

image001.gif
1. ก่อนทำการสแกนบัตรให้ตรวจสอบว่าเครื่องสแกนบัตรทำงาน โดยที่เครื่องสแกนบัตรจะขึ้นหน้าต่างดังรูปที่ 1

image002.jpg
รูปที่ 1

2. ทำการสแกนบัตร โดยใช้หน้าด้านบัตรหรือด้านหลังบัตรก็ได้ ดังรูปที่ 2 และ 3


image003 copy.jpgimage004 copy.jpg
                     รูปที่ 2 ใช้ด้านหน้าของบัตร                                    รูปที่ 3 ใช้ด้านหลังของบัตร                           


3.เมื่อเครื่องทำการสแกนบัตรเรียบร้อยจะมีเสียงว่า “บันทึกเรียบร้อยค่ะ” และขึ้นเครื่องหมายถูกสีเขียว ดังรูปที่ 2 และ 3 แต่ถ้าเครื่องไม่อ่านบัตรที่สแกนจะขึ้นเครื่องหมายกากบาทสีแดงดั งรูปที่ 4  และต้องรอจนกว่าเครื่องจะพร้อมใช้งาน ดังรูปที่ 1

image008.jpg
สอบถามปัญหาติดต่อได้ที่

คุณครูยอดชาย  ขุนสังวาลย์ โทร 089-7467126

นางสาวภัทรานี  ชัยศรี  โทร 087-4152552