วิธีการแก้ไขเมื่อผู้ปกครองไม่ได้รับ sms ของโรงเรียน


ถ้าผู้ปกครองไม่ได้รับ sms จากทางโรงเรียน ให้นักเรียนดำเนินการดังนี้

1. ติดต่อคุณครูที่ห้องกิจการนักเรียน 
2. กรอกแบบฟอร์มแนวทางการแก้ไข SMS ไม่ถึงผู้ปกครอง ตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://docs.google.com/forms/d/1EvYP-DInHs_m53QOdfsEjHSecpTBzM7e7TgRCX7hhCw/viewform