นาฏยศัพท์

ที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=2imM18F0bec
สื่อการสอนเรื่อง นาฏยศัพท์นี้เป็นผลงานของ ครีเอทมีเดียสตูดิโอ ขออนุญาตเผยแพร่เป็นประโยชน์ทางการศึกษา
เพื่อให้ความรู้พื้นฐานด้านนาฏศิลป์ไทย เช่น การเลือกผู้แสดงตัวพระ ตัวนาง / การนั่ง / การทำความเคารพครู /นาฏยศัพท์