ฟ้อนสาวไหม (เหนือ)

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=_P78Lf73j8I&list=PLGwpxAPXZFvetnRNxpcltKsCB0v5MIpbr