ระบำลพบุรี

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=-L39nQe5jg4