รำเถิดเทิง (กลาง)

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=n35TKIS3VZg
: