ชุดศึกกุมภกรรณ ตอนโมกขศักดิ์

วีดิโอคลิปการแสดงโขน ชุดศึกกุมภกรรณ ตอนโมกขศักดิ์
โดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=UB5iNJwLx44