รำไหว้ครูโนรา (ใต้)

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=tOfxYtMdd0o