ฟ้อนเล็บและฟ้อนขันดอก (เหนือ)

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=jKnI9fBnas8
วีดิโอคลิปการแสดงนี้ประกอบด้วยประวัติเพลงและท่าฟ้อนถึง 2 เพลง คือ ฟ้อนเล็บและฟ้อนขันดอก