ระบำชาวเล (ใต้)

ที่มา :https://www.youtube.com/watch?v=lG33xWJLylY