ระบำสุโขทัย

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=minV4gijK84