ระบำอยุธยา

ที่มา:https://www.youtube.com/watch?v=6I1DgGnMMME