คืนเดือนหงาย

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=XWMZSJRu9us
ขอขอบคุณบริษัท OCEAN MEDIA เจ้าของลิขสิทธิ์