ดวงจันทร์วันเพ็ญ

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=a4jF_h5Yd0I
ขอขอบคุณบริษัท OCEAN MEDIA เจ้าของลิขสิทธิ์