ดวงจันทร์ขวัญฟ้า

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=e0eFn7nOSeA
ขอขอบคุณบริษัท OCEAN MEDIA เจ้าของลิขสิทธิ์