ระบำนาฏนารีศรีลดาวัลย์

ระบำนาฏนารีศรีลดาวัลย์ เป็นระบำที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสงวนหญิง
สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน
คือ สุภาพ เรียบร้อย มีความรู้ คู่คุณธรรม

ที่มา  : https://www.youtube.com/watch?v=gqy_W2UHOhU