การแสดงพิธีเปิดโรงเรียนมาตรฐานสากล 2016

นักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง ร่วมแสดงนาฏศิลปในพิธีเปิดเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 2016
ในชุด รำแม่บทและรากไทย ในรูปแบบผสมผสานกับVTR 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=T5quT5UNn8w