85 ปี สงวนหญิง

การแสดงในงานครบรอบ 85 ปี โรงเรียนสงวนหญิง

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=xFPVbbIxAKo