ระบำงามล้ำค่าคู่ฟ้าเวียงพิง

ระบำงามล้ำค่าคู่ฟ้าเวียงพิง นาฏศิลป์สร้างสรรค์โดย วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

แสดงโดย นักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง 

ที่มา :  https://www.youtube.com/watch?v=N2CorYloEXk