กระอั้วแทงควาย

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=AjTNtXiJeQM