ท่ารำแม่บทเล็ก 18 ท่า

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก บริษัท ครีเอทมีเดีย จำกัด
ข้อมูลท่ารำแม่บทเล็ก 18 ท่า จากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน นาฏศิลป์ ม.6
โดย .. สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
******************1.เทพนม


1เทพพนม.jpg


2. ปฐม

2ปฐม.jpg
3. พรหมสี่หน้า

3พรหมสี่หน้า.jpg4. สอดสร้อยมาลา


4สอดสร้อยมาลา.jpg


5. กวางเดินดง

5กวางเดินดง.jpg6. หงส์บิน

6หงส์บิน.jpg7. กินรินเลียบถ้ำ

7กินริน.jpg8. ช้านางนอน

8ช้านางนอน.jpg9. ภมรเคล้า
(เปลี่ยนเป็นจรดเท้าซ้าย)


9ภมรเคล้า.jpg10. แขกเต้า

10แขกเต้า.jpg11. ผาลาเพียงไหล่

11ผาลาเพียงไหล่.jpg12. เมขลาล่อแก้ว

12เมขลาล่อแก้ว.jpg13. มยุเรศฟ้อน

13มยุเรศฟ้อน.jpg
14. ลมพัดยอดตอง

14ลมพัดยอดตอง.jpg15. พรหมนิมิต

15พรหมนิมิต.jpg16. พิสมัยเรียงหมอน

16พิสมัยเรียงหมอน.jpg17. มัจฉาชมสาคร

17มัจฉาชมสาคร.jpg18. พระสี่กรขว้างจักร
18พระสี่กร.jpg