ระบำอยุธยา

ที่มา :  https://www.youtube.com/watch?v=NchPyFdx3GU