ระบำฉิ่ง

ที่มา  :  https://www.youtube.com/watch?v=6romWqvscM4