เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การจัดการแสดงในโรงเรียน

        

        เอกสารประกอบการสอนรายวิชา  ศ31101        ศิลปะ 1        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

       หน่วยการเรียนรู้ที่  3   ร่วมใจสร้างสรรค์          เรื่อง  การจัดการแสดงในโรงเรียน

….......................................................................................................................................

การจัดการแสดงในโรงเรียน

        การจัดการแสดงในโรงเรียนโดยส่วนใหญ่  จะมีจุดประสงค์เพื่อเสริมการเรียน หรือเพื่อเป็นกิจกรรมนันทนาการสำหรับนักเรียน
เป็นสำคัญ  ดังนั้นลักษณะและประเภทของการแสดงในโรงเรียนจึงควรเป็นการแสดงที่นักเรียนเข้าใจได้ง่าย  ใช้เวลาในการแสดงไม่มากนัก ตัวอย่างการแสดงที่เหมาะสม และนิยมจัดแสดงในโรงเรียน ได้แก่

        1.ละครโรงเรียน                * ส่วนมากแสดงปีละ 1 ครั้ง เพราะใช้เวลามาก ค่าใช้จ่ายสูง 
       
        2.
การเชิดหุ่น                   * ได้แก่  หุ่นนิ้ว หนังตะลุง  หุ่นมือ  ( เหมาะกับเด็กเล็ก )
     
        3.
การจัดกระบวนแห่           * เช่น  แห่เทียนจำนำพรรษา  กระบวนแห่นางนพมาศ ฯลฯ
     
        4.
ละครใบ้                      * การแสดงท่าทางสื่อความหมายแทนการพูด และมีดนตรีประกอบการแสดง 
                                          เช่น  การแสดงของกลุ่มคนหน้าขาว
   
        5.
ภาพนิ่งหรือภาพมีชีวิต       * การจัดให้ตัวละครที่กล่าวถึงในตอนหนึ่ง ๆ ทำอิริยาบทนิ่ง ประมาณ 3 – 5 นาที
                                          ในขณะที่มีการบรรยายประกอบ

        6.บทสนทนา                    * หมายถึงการตัดบทสนทนาจากละคร  วรรณคดีมาเชื่อมต่อเป็นเรื่องและแสดงท่าประกอบ 
                                          (ตัดต่อบทละครให้สั้นลง) 

        7.การละเล่นพื้นเมือง            * เช่น  เพลงเรือ  รำวง หรือเพลงลูกทุ่ง  เป็นต้น 

        8.การทายท่า                     * การทำท่าแทนความหมายคำแต่ละคำ ทำหลายๆท่าและรวมคำมาเรียงกัน 
                                           อาจเป็นคำสุภาษิต  ชื่อบุคคลสำคัญ  ฯลฯ


        9.ทายปัญหาประกอบท่า
        * ทำท่า  แต่งตัวเป็นตัวละครในวรรณคดี  บุคคลสำคัญแล้วให้ผู้ชมทาย 

               
        10. รีวิวหรือวิพิธทัศนา          * การแสดงแบบต่าง ๆ บนเวที  เช่น  ร้อง รำ เต้น เล่นละคร 

                 
        11. ละครสั้น                      * แสดงละครเพื่อให้คติแก่ผู้ชมโดยใช้เวลาในการแสดงเพียง 3 – 7 นาที