การแสดงในพิธีเปิดมาตรฐานมัธยมไทย 4.0


การแสดงชุด ในหลวงของแผ่นดิน โดยนักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง
และการแสดงชุดกวนอิมพันมือ โดยนักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
ในงานมาตรฐานมัธยมไทย 4.0  โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียน 15-16 สิงหาคม 2560

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=f5M3hI6VSVo