ฟู่กุ้ยฮวาคาย ดอกไม้แห่งความมั่งคั่ง

 
'ฟู่กุ้ย'หมายถึง ความโชคดี ร่ำรวย  'ฮวาคาย' หมายถึง ดอกไม้ (ที่มา:ครูรวีวรรณ  จันทร์เทศ)

รูปแบบการแสดง คือ การใช้พัดประกอบร่ายรำและต่อกันเป็นรูปดอกไม้ผลิบาน 
เสมือนการอวยพรให้ผู้ชมพบกับความร่ำรวย   โชคดี  มั่งคั่งดั่งดอกไม้บานสะพรั่ง 

https://www.youtube.com/watch?v=bsm1Fd324j8