ท่ารำระบำนาฏนารีศรีลดาวัลย์ท่ารำ  ระบำนาฏนารีศรีลดาวัลย์

"ลดาวัลย์ผลิบานพราวพิสุทธิ์   เปรียบประดุจสตรีงามสมศักดิ์ศรี
ที่ศึกษา ณ สงวนหญิงสุพรรณบุรี   อีกร้อยปีคงคุณค่านิรันดร์เทอญ"1ลดาวัลย์.JPG2ผลิบาน.JPG


ภาพที่ 1-2

เนื้อร้อง  “ลดาวัลย์ผลิบาน”

                ลดาวัลย์    มือซ้ายตั้งวงระดับเอว  มือขวาแบหักข้อมือลงข้างลำตัว  เอียงขวา  ตั้งเข่าซ้าย

                ผลิบาน   มือซ้ายวาดไปจับสไบในลักษณะจีบคว่ำแขนตึง  มือขวาตั้งวงบน  เอียงซ้าย

                เอื้อน   ลุกขึ้นยืนแตะเท้าขวาแล้วซอยเท้าอยู่กับที่  มือและเอียงเช่นเดิม


3พราว.JPG4พิสุทธิ์.JPGภาพที่  3-4

เนื้อร้อง  “พราวพิสุทธิ์”

                พราวพิสุทธิ์    ก้าวเท้าขวาไขว้  มือทั้งสองจีบคู่กันระดับอก  แล้วหงายมือแบ ลักคอขวา  จากนั้นทิ้งน้ำหนักตัวลงหลัง
มือทั้งสองแบประคองข้างแก้ม  ลักคอซ้าย

                เอื้อน   อยู่ในท่าเดิม  แต่ถ่ายน้ำหนักตัวไปด้านหน้า  ลักคอขวา (ดังภาพ) จากนั้นถ่ายน้ำหนักตัวลงด้านหลัง  ลักคอซ้าย


5เปรียบประดุจ.JPG6สตรีงาม.JPG


ภาพที่  5-6

เนื้อร้อง  “เปรียบประดุจสตรีงาม”

                เปรียบประดุจ   ซอยเท้าไปทางขวา มือซ้ายจีบหงายชายพก  มือขวาตั้งวงล่าง ส่งแขนไปข้างลำตัว  เอียงขวา

                สตรีงาม   ก้าวข้างเท้าขวา  แล้วกระดกเสี้ยวเท้าซ้าย  มือขวาแบหักข้อมือลงแขนตึง 
 มือซ้ายตั้งวงส่งปลายนิ้วต่อศอกขวา  เอียงซ้าย7เอื้อน.JPG8สมศักดิ์ศรี.JPGภาพที่  7-8

เนื้อร้อง  “สมศักดิ์ศรี”

                เอื้อน   กดไหล่ขวา  เอียงขวา  แล้วกดไหล่ซ้ายพร้อมกดเกลียวข้าง  เอียงซ้าย จากนั้นก้าวเท้าซ้ายไขว้  เอียงซ้ายเช่นเดิม  หมุนรอบตัวไปทางขวา

                สมศักดิ์ศรี   หันด้านซ้าย  45  องศา  ก้าวข้างเท้าซ้าย มือซ้ายจีบคว่ำระดับเอว  มือขวาแบหงายหักข้อมือลงข้างลำตัว  เอียงซ้าย  จากนั้นเดี่ยวเท้าขวา  มือซ้ายทำท่าบัวชูฝัก  มือขวาจีบหลัง  เอียงขวา


9ที่ศึกษา ณสงวนหญิง.JPG10สุพรรณบุรี.JPGภาพที่ 9-10

เนื้อร้อง  “ที่ศึกษา ณ สงวนหญิงสุพรรณบุรี”

                ที่ศึกษา ณ สงวนหญิง  หันหน้าตรง  ถอนเท้าซ้ายแล้วก้าวเท้าขวาไขว้  มือซ้ายทำท่าท่าน  มือขวาจีบหลัง  เอียงขวา

               สุพรรณบุรี  ก้าวเท้าซ้ายไขว้  มือทั้งสองจีบเข้าหาอก  เอียงขวา  กระดกเท้าขวา มือขวาตั้งวงบน 
มือซ้ายแบตั้งข้อแขนตึงระดับไหล่  เอียงซ้าย

                เอื้อน  มือปฏิบัติเช่นเดิม   แตะเท้าขวา   ถอนเท้าขวาแล้วจรดเท้าซ้าย  เอียงขวา11อีกร้อยปีคงคุณค่า.JPG12เอื้อน.JPGภาพที่  11-12

เนื้อร้อง  “อีกร้อยปีคงคุณค่า”

                อีกร้อยปีคงคุณค่า หันด้านขวา  45  องศา ก้าวเท้าขวาไขว้ แล้วกระดกเท้าซ้าย มือทำท่าคล้ายพรหมสี่หน้า (มือซ้าย)  มือขวาจีบหลัง  เอียงขวา

               เอื้อน  หันด้านซ้าย  45  องศา  ก้าวเท้าซ้ายไขว้  แล้วกระดกเท้าขวามือทำท่าคล้ายพรหมสี่หน้า (มือขวา)
มือซ้ายจีบหลัง  เอียงซ้าย


13เอื้อน.JPG14นิรันดร์เทอญ.JPGภาพที่  13-14

เนื้อร้อง  “นิรันดร์เทอญ”

                เอื้อน  แตะเท้าขวา – ซอยเท้า  มือขวาตั้งวงล่าง  มือซ้ายแบหักข้อมือลง เอียงซ้าย

               นิรันดร์เทอญ  ถอนเท้าขวา  มือทั้งสองจีบคว่ำคู่กันระดับเอว  เอียงขวาจากนั้นนั่งลงตั้งเข่าซ้าย 
มือทั้งสองจีบไขว้ระดับอก  เอียงซ้าย

ที่มา : พจนา  บัวกระสินธุ์

ผู้แสดง : วรรษกร  วงษ์จันทร์ดี