เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง สงวนหญิงเล่าขานสราญรำโทน

           

สงวนหญิงเล่าขานสราญรำโทน

          ปี 2562 วาระแห่งการเฉลิมฉลอง “โรงเรียนสงวนหญิง ครบรอบ 90 ปี” ทีมงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์การแสดง

“สงวนหญิงเล่าขาน  สราญรำโทน” เพื่อเล่าขานถึงเกียรติประวัติอันโอฬารของโรงเรียนสงวนหญิง สถาบันอันทรงคุณค่า

เคียงคู่จังหวัดสุพรรณบุรีมาอย่างยาวนาน

         การแสดงชุดนี้เลือกใช้ทำนองเพลงรำโทน  เพลงยอดนิยมในช่วงเดียวกับการก่อตั้งโรงเรียนสงวนหญิง ปี 2472

และการแต่งกายจึงประยุกต์มาจากเครื่องแต่งกายของสตรีสมัยนั้นโดยเน้นโทนสีขาว – น้ำเงินซึ่งเป็นสีประจำโรงเรียน

      นอกจากนี้ยังเลือกทำนองเพลงอีแซวมาต่อในตอนท้ายเพลงรำโทนอีกด้วย ด้วยเจตนาเพื่อเชิดชู อนุรักษ์เพลงพื้นบ้านของชาวสุพรรณบุรี

บทร้องเพลง สงวนหญิงเล่าขาน  สราญรำโทน

                        ส.ญ.ของเรานี่เอ๋ย                              คนชมเชยว่ามีแต่ตาหวาน

            สุภาพ เรียบร้อยมานาน                                    คือปณิธานที่โรงเรียนเรามี

                        ผู้ว่าฯพระยาพิศาล                              ผู้คิดโครงการสร้างโรงเรียนยอดดี

            สร้างความรู้คู่กุลสตรี                                       สมศักดิ์ศรีสุพรรณบุรีเมืองทอง

                        สงวนหญิงตั้งมานานแล้วหนอ               เมื่อพ.ศ.สองสี่เจ็ดสอง

            เจ้าฟ้ากรมขุนอู่ทอง (*)

            คุณหญิงพิศาลสารเกษตรนวลละออง (*ซ้ำ)        ชาวสุพรรณทั้งผองร่วมระดมทุน

                        น้ำเงินขาวสีประจำ ส.ญ.                     งามชูช่อลดาวัลย์ค้ำจุน

            น้ำใจใสสะอาดการุญ                                      หอมละมุนชูช่อตระการ

                        ส.ญ.คู่ขวัญแผ่นดินทอง                      ชื่อเสียงเกริกก้องเมืองท่านบรรหาร

            โรงเรียนรางวัลพระราชทาน                              สมเป็นมาตรฐานก้าวสู่สากล

                        สุพรรณเมืองเหน่อขึ้นชื่อ                     คนร่ำลือไปทั่วแห่งหน

            หล่อหลอมลูกหลานทุกคน                               เป็นเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ

                        ฟ้อนรำ รำโทนเจื้อยแจ้ว                      เพลงอีแซวอีกนิดคงสุขสันต์

            เรียงร้อยเรื่องราวเล่ากัน                                   สงวนหญิงคู่ขวัญสุพรรณตลอดกาล

                        (ลา) ก่อนจะจากกันไป                        ขอฝากใจไว้กับทุกๆท่าน

            โปรดรักส.ญ.นานๆ                                         ขอทุกท่านร่ำรวยเอย 

บทร้องทำนองเพลงอีแซว

                               * * ก่อนจะเล่นให้ดู ต้องไหว้ครูเสียก่อน

                                    ไหว้ครูเพลงครูกลอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

                                    ไหว้ครูพักลักจำแนวลำนำพื้นบ้าน

                                    ไหว้ครูบาอาจารย์ก้มกราบกรานยอบกาย

                                                ไหว้ครูเสร็จสรรพมาขยับขับขาน

                                                ขอต้อนรับทุกท่านที่มาในงานทั้งหญิงชาย

                                                มีสิ่งใดควรทำโปรดชี้นำเราด้วย

                                                ส.ญ.คงไปได้สวยด้วยแนวทางหลากหลาย

                                    ท่านคือแรงใจ ส.ญ.ก้าวไกลตราบนาน

                                    ให้ความรู้สู่ลูกหลานชาวสุพรรณสดใส

                                    ขอให้ท่านหมดโศกไร้โรคจงสุขสันต์

                                    มีโชคถูกรางวัล 1 2 3 ทุกคนไป **