ตารางสอนโรงเรียนสงวนหญิง

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

---------------------------------------------------

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

Line กลุ่มที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Line กลุ่มที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

---------------------------------------------------

------------- 

ดาวน์โหลด คลิกเลย

Pin on Bull Terrierแนวปฏิบัติสำหรับการเปิดเรียนแบบ On-site ของโรงเรียนสงวนหญิง  ดาวน์โหลด

Pin on Bull Terrierประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ปีการศึกษา 2564
ดาวน์โหลด

---------------------------------------------------

เปลี่ยนแปลงตารางห้องเรียนวิชาเพิ่มเติมภาษาจีน ภาษาเกาหลี และภาษาญี่ปุ่น

เปลี่ยนแปลงตารางห้องเรียน ม.1/9 และ ม.6/1