ประวัติครูผู้สอน

ชื่อ - สกุล  :  จิราภรณ์  พุ่มพันธ์วงษ์
ชื่อเล่น  :  โอ๋
สีที่ชอบ  :  สีน้ำเงิน สีเขียว
กีฬาที่ชอบ  :  ยิงปืน  ฟุตบอล
คติประจำใจ  :  Learning by doing Cool