ประวัติครูผู้สอน


ชื่อ สกุล: นางสาวสมฤดี  แจ้งข่าว
ชื่อเล่น  :  แนน
สีที่ชอบ :  สีชมพู
ตุ๊กตาที่ชอบ : Embarassedคิตตี้Embarassed