ประวัติครูผู้สอน

Tongue Outชื่อ-สกุล  : วนิดา  สวนดอกไม้
Tongue Outชื่อเล่น     :  หมู
Tongue Outวันเกิด     :  4 กุมภาพันธ์ 2524
Tongue Outสีที่ชอบ   :  สีชมพู สีเหลือง