ประวัติครูผู้สอน

Laughing ประวัติครูผู้สอน Laughing

ชื่อ-สกุล : วิภาวรรณ อรชร
ชื่อเล่น : จ๊ะ
วันเดือนปีเกิด : 31 กรกฎาคม 2532
สีที่ชอบ : สีชมพู , สีเหลือง
เกิดที่ : นครสวรรค์