ประวัติครูผู้สอน

ชื่อ สกุล สุกัญญา ศรีบัวทอง
ชื่อเล่น ครูสวย
สีที่ชอบ ม่วง
อาหาร น้ำพริกปลาทู
กีฬา ฟุตบอล
สโมสรฟุตบอล สุพรรณเอฟซี