ประวัติครูผู้สอน

ชื่อ ธนวัฒน์ นาคเอก
ชื่อเล่น เอ็ม
เกิดวันที่ 15 ตุลาคม 2532
สีที่ชอบ สีแดง
สถานที่ทำงาน โรงเรียนสงวนหญิง