ประวัติครูผู้สอน

Coolครูกวีวรรณ์ อรัญเวศ
Foot in Mouthชื่อเล่น ครูไข่
Tongue Outสีที่ชอบ สีส้ม
Smileสถานะ โสด
ชอบ ท่องเที่ยว และอยู่บ้านด้วย
2014-03-27
14:17:43